שמות מהשפה היידיש

שמות מהשפה יידיש.

סינון מורחב

 

מקור השם
סינון מורחב

קלמן

קילא

קיילה

קיילא

פאני

פלורה

פייגל

יטל

הענדל

אלתר

רוזה

רעכיל

שיין

שיינדל

ריזל

רעכל

שינא

יענטא

שיינדי

שיינה

פראדל

זיסל

בריינדל

מינדל

פסיה

מושקא

פרומה

רייזל

שטערנא

פריידא

שיינא

בלומה

סוזן

גיטל

הינדל

סינון מתקדם
סינון מורחב
מקור השם